FANDOM


Disambig-icon.png Nazwa tego hasła odnosi się do więcej niż jednego pojęcia.

Sułtanka Şah to hasło mogące odnosić się do następujących stron:

  • Sułtanka Şah Huban — córka Selima I oraz Sułtanki Hafsy, siostra Sulejmana Wspaniałego
  • Sułtanka Şah — córka Księcia Selima oraz Sułtanki Nurbanu
    • Sułtanka Sah- córka Sułtana Selima I
    • Sułtanka Sah- córka Księcia Selima i Sułtanki Nurbanu